مصرف خودسرانه مکمل سبب تضعیف بدن در برابر کرونا می‌شود

[ad_1]

عبداللهی گفت: مصرف خودسرانه مکمل‌ها سبب تضعیف سیستم دفاعی بدن در برابر بیماری کرونا می شود.

[ad_2]

Source link