مشاوره آموزش سگ برای حلقه ورزشی قسمت دوم

[ad_1]

در صورت حمله – سگ دستور برای حمله به یک طعمه است که مواجهه با سگ و کنترل از راه دور. هنگامی که فرمان دوباره سگ باید به سرعت متوقف گاز گرفتن را سخت و بازگشت به کنترل آن است.

فرار از حمله سگ توسط دستور برای حمله به یک طعمه است که قطعا در حال فرار (یا در حال اجرا). هنگامی که فرمان دوباره سگ باید بلافاصله متوقف و به عقب برویم به مربی خود را.

دفاع از Handler – سگ ضرب و جرح طعمه با یک دستور زمانی که دام از لحاظ جسمی حملات مربی. بر کنترل سگ منتشر دام در عین حال بلافاصله پادمان دام تا او به یاد می آورد به طور خاص کنترل.

تهاجم با تپانچه – سگ می تواند فرمان حمله به یک طعمه است که مقابله با سگ & کنترل از راه دور با تفنگ. پس از ثبت نام از قاضی کنترل فرمان به سگ برای جلوگیری از گاز گرفتن به عنوان به خوبی به عنوان گارد خود را طعمه. طعمه پس از آن تلاش می کند برای شکستن رایگان و سگ باید او را متوقف کند و نه با استفاده از یک دستور است. این می تواند تکرار شود. سپس این کنترل راه می رود تا به خلع سلاح طعمه و سگ دور.

جستجو, حفظ, و صدا کردن سگ برگ این زمینه در حالی که طعمه پنهان از نظر در ارتباط با شش “پرده”. سگ خود را می گرداند به سمت میدان و بر روی تقاضا جستجوهای بخش برای دام. پس از پیدا کردن طعمه سگ شما باید صدا را نیش می زنند. هنگامی که طعمه تلاش می کند برای فرار سگ باید او را متوقف کند به سادگی با گاز گرفتن. هنگامی که کنترل خلع سلاح واقعی طعمه سگ باید “اسکورت” طعمه دور این زمینه قطعا نه گاز گرفتن مگر اینکه طعمه تلاش به دور است. زیر سه break free تلاش در اسکورت سگ خود را نگهبانان خاص دام در حالی که کنترل قرار می دهد و اسلحه را کنار گذاشته و بازگشت به بازیابی سگ.

متوقف حمله – ورزش یکسان است به صورت حمله به جز زمانی که k9 است ظرف یک تا 4 متر از دام این مربی تماس سگ به او و یا او. سگ باید نیش واقعی دام و از حق دور گرداند و به طور خاص کنترل.

دفاع از Item – مربی مکان یک ظرف در یک دایره تعیین شده و دستورات سگ برای نگهبانی, پس از آن می رود به خارج از سایت. واقعی دام می رسد و همچنین تلاش می کند سه بار به سرقت ظرف را به دور از k9. سگ باید متوقف خاص دام در هر زمان. پس طعمه حرکت از سبد, سگ باید اجازه رفتن و بازگشت به امنیت واقعی سبد بدون هیچ گونه دستورات است.

ردیف از رقبا وجود دارد 3 سطح از رقابت و ورود به سطح آزمون خلق و خوی در ورزش از حلقه. هر سگ باید به درستی تکمیل واقعی BREVET خلق و خو تست با حداقل 80 درصد امکان پذیر امتیاز و حداقل 80% در هر حفاظت ورزش. به محض این که سگ کارآمد خود را تکمیل Brevet سپس آنها دیدار با الزامات مورد نیاز برای شروع به رقابت در این سطح از حلقه.

سطوح مربوط فرانسوی حلقه به نام حلقه من حلقه دوم همراه با 3 حلقه, با حلقه سوم که محل بالا. برای به دست آوردن این عنوان از هر مرحله یک سگ باید به موفقیت کامل 2 ارزیابی زیر 2 جداگانه قضات با حداقل 80 درصد امکان پذیر امتیاز. هنگامی که آنها انجام داده اند که آنها را حرکت به سطح بعدی و یا حتی آنها را به باقی می ماند در همان رشته و در ادامه به رقابت بپردازند.

خاص تمرینات و همچنین به عنوان امتیاز برای هر رده به شرح زیر است: Brevet – نیاز 80 از 100 امتیاز پاشنه در tether 4 امتیاز غذا امتناع (1 ذره) 10 امتیاز پاشنه با پوزه هشت امتیاز تمدید اقامت (پایین) 10 امتیاز دفاع از Handler 30 امتیاز در صورت حمله به 30 امتیاز کلی چشم انداز هشت امتیاز حلقه I – نیاز به 160 از 2 صد امتیاز انتخاب یک پرش 12 امتیاز پاشنه بر سرب چهار امتیاز پاشنه با پوزه 8 امتیاز. مواد غذایی امتناع (چهار قطعه پرتاب) 10 امتیاز اقامت طولانی (پایین) 10 امتیاز مواضع 20 امتیاز پرتاب بازیابی 4 امتیاز در صورت اعتصاب 30 امتیاز فرار اعتصاب 30 امتیاز دفاع در مورد هندلر سی امتیاز اعتصاب با هفت تیر 30 امتیاز اساسی چشم انداز دوازده امتیاز

پیدا کردن اطلاعات بیشتر در مورد جدی سگ های ورزشی همراه با مقررات خود را در وب سایت ما http://www.truedogtrainingadvice.com/ در حال حاضر!

[ad_2]