مسلمانان کشورهای دیگر عید فطر را چگونه برگزار می‌کنند؟

[ad_1]


در کشور‌های اسلامی عید فطر از جمله اعیاد بسیار مهم محسوب می‌شود و معمولاً با تعطیلی رسمی همراه است.

[ad_2]

Source link