محرم حسینی در پاکستان

[ad_1]

اعمال انواع محدودیت‌ در طی سالها، عزای حسینی در پاکستان را تعطیل نکرده است.

[ad_2]

Source link