لزوم انتقال مفاهیم دینی با رسانه

[ad_1]

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: امروزه رسانه عاملی است که می‌تواند دین را ترویج کند، در خدمت مفاهیم دینی قرار بگیرد و آن را توسعه دهد.

[ad_2]

Source link