فوتبال در جاذبه کم محیط و فضای مستعمره فوتبال تجهیزات مورد نیاز در نظر گرفته

[ad_1]

در آینده فضای استعمارگران خواهد فوتبال بازی اما آن را نمی خواهد همان آن را به عنوان است که در اینجا بر روی زمین است. اندازه این زمینه احتمالا کوچکتر از آنجا که آن را هزینه بیش از حد برای ایجاد یک ورزشگاه برای انسان به بازی در یک سیاره دیگر. ممکن است فوتبال بازی کردن در سطح یک سیاره که در آن بازیکن با استفاده از ویژه لباس است که باید تنفس دستگاه که باید ادم البته.

در هنگام بازی فوتبال در یک جاذبه کم, محیط زیست, سطح بازی بسیار سریعتر خواهد بود و بازیکنان را به نظر می رسد باید بیشتر چابکی و رعد و برق رفلکس سریع و با سرعت. بنابراین این بازی را تبدیل به بسیار هیجان انگیز و هیجان انگیز از یک تماشاگر نقطه نظر. شانس هستند نیز وجود داشته باشد رباتیک داوران شاید در قالب پرواز MAVs یا میکرو وسایل نقلیه هوایی. همچنین رباتیک بازیکنان به تمرین با شبیه اینده نسخه Asimo.

با توجه به رباتیک داوران این دستگاه ها را با دوربین های دیجیتال و هوش مصنوعی که به ارسال اطلاعات به یک ابر رایانه برای پردازش. وجود دارد قطعا نمی تواند بیشتر از هر خیانت و هیچ کس نمی خواهد دور با یک ناپاک چون آنها فکر می کردند هیچ یک از آنها را دیدم آن را انجام دهد. ناپاک-طعمه نیز ناپدید می شوند به عنوان شما می توانید جعلی نیست ناپاک با این نوع از کامپیوتر-رباتیک نظارت. هر بازیکن نیز با پوشیدن سنسور بنابراین اگر آنها تبدیل کردن طرف بازی کامپیوتر خواهد شد فورا اطلاع داده شود. توپ فوتبال نیز باید سنسور در داخل آن و در هر زمان آن را می رود به خارج از مرزهای این سیستم خواهد شد فورا آن را ضبط.

اگر بازیکنان در حال بازی در صفر گرانش محیط توپ فوتبال نیاز به آهن ربا در داخل این مغناطیسی توپ فوتبال را آغاز یک قطبش جاذبه های پس از رسیدن به یک ارتفاع خاص نگه داشتن توپ و نزدیک به زمین به عنوان به ارسال آنها را به مدار و یا آن را دور پرواز در داخل فوتبال گنبد. این بازیکن فوتبال خود را احتمالا باید کفش مغناطیسی کف در این مورد وجود خواهد داشت و ربا نیز تحت چمن مصنوعی به ویژه در یک مدار ایستگاه فضایی با جاذبه صفر.

این goalies خواهد شد و بدیهی است که باید افسار به طوری که آنها نمی پرواز دور زمانی که آنها پرش به بالا برای گرفتن توپ فوتبال که ممکن است رفتن بسیار کمی. در صفر گرانش محیط بازیکنان ممکن است بازی در یک چرخش لوله که شبیه سازی گرانش و آنها ممکن است قادر به عبور توپ به طور مستقیم در سراسر زمین فوتبال به دلیل آن خمیده است.

به عنوان شما می توانید ببینید وجود دارد مقدار زیادی از جزئیات به کار کردن در آینده فوتبال در مستعمرات انسان در فضا. در واقع من امیدوارم که شما را لطفا در نظر بگیرید این همه و فکر می کنم در آن است.

[ad_2]