عملکرد دولت جای دفاع ندارد

[ad_1]

استاد حوزه علمیه گفت: از کسانی که در شرایط سخت معیشتی از عملکرد دولت دفاع می‌کنند در عجبم؛ مسؤولان هر کاری از دست‌شان برمی‌آید انجام دهند.

[ad_2]

Source link