عدم توجه به توسعه روستاها و نبود اشتغال عامل بروز حاشیه نشینی

[ad_1]

دبیر قرارگاه جهادی امام رضا(ع) گفت: عدم توجه به روستا و ندیدن زیرساخت‌های اشتغال در مناطق کم برخوردارموجب مهاجرت از روستا و ایجاد حاشیه نشینی شده است.

[ad_2]

Source link