عجیب‌ترین تصمیم مائو

[ad_1]

مائو بنیانگذار جمهوری خلق چین به تصمیمات احمقانه معروف بوده، شرح یکی از این تصمیمات رو ببینید.

[ad_2]

Source link