روند اخیر در مدیریت دارایی

[ad_1]

مدیریت دارایی مالی است مدت چتر برای هر سیستم که مانیتور یا حفظ چیز از ارزش این که آیا برای یک فرد یا یک گروه است. یک دارایی است که هر چیزی که واقعی یا بالقوه ارزش اقتصادی به عنوان یک منبع. هر چیزی ملموس و یا ناملموس است که می تواند متعلق به تولید سود (تبدیل به پول نقد) در نظر گرفته شده است یک دارایی. دارایی های ملموس فیزیکی هستند و موارد از جمله موجودی ساختمان ها و کامیون ها و یا تجهیزات. دارایی های نامشهود هستند اقلام فیزیکی و شامل کپی رایت و علائم تجاری, ثبت اختراع, سهام, سهام, اوراق قرضه, حساب های دریافتنی و مالی نیت (زمانی که یک خریدار به خرید یک شرکت موجود می پردازد و بیش از آن است که ارزش اضافی در نظر گرفته شده است حسن نیت مقدار). هر دو مشهود و دارایی های نامشهود کار برای ساخت مالک مالی نمونه کارها. در حالی که این مفهوم شده است در بازی برای بیش از یک صد سال اخیر تحولات منجر به چندین تغییر متغیر با توجه به ارزش. در زیر اخیر گرایش مدیریت و برخی از مفاهیم برای سرمایه گذاری دارایی.

جهانی شدن بازار

حتی به تازگی به عنوان 20 سال پیش اکثر سرمایه گذاری ساخته شده در ایالات متحده شرکت های مبتنی بر. به عنوان فن آوری گسترش محدوده ما از ارتباطات و اطلاعات ما علاقه به سرمایه گذاری در خارج از کشور شرکت گسترش نیز هست. تا همین اواخر بسیاری از سرمایه گذاری های بین المللی دارایی بود پولد به وجوه متقابل. کسانی که وجوه متقابل به طور معمول اجرا شده توسط یک مدیر که تخصصی در کشور ساخته شده و همه از تصمیم گیری. اما توسعه سریع قبلا بازارهای توسعه نیافته مانند کسانی که در آسیای شرقی و شکل گیری اتحادیه اروپا ساخته شده است سرمایه گذاری بین المللی کمتر دلهره آور است. به تازگی شده است وجود دارد زیادی تغییر به سرمایه گذاری در شرکت های فردی به جای که قبلا غالب بین المللی صندوق. این اجازه می دهد تا دارایی موفق به عنوان سرمایه گذار مناسب می داند.

استفاده از وجوه شاخص

ظهور تکنولوژی نه تنها تحت تاثیر بازار جهانی را نیز تحت تاثیر راه ما سرمایه گذاری در بازار سهام. شده است وجود دارد زیادی تغییر به دور از مدیر صندوق رانده سرمایه گذاری از قبل و به وجوه شاخص. شاخص بودجه یک گروه از سرمایه گذاری است که چین با شاخص یک بازار خاص مانند داو جونز به عنوان مثال. به عنوان آنها در درجه اول کامپیوتر رانده شاخص بودجه حذف نیاز به یک دارایی مدیر که اجازه می دهد تا برای مزایای از قبیل کاهش هزینه های گردش و سبک رانش. آنها نیز ساده تر به درک آنها به عنوان پوشش تنها هدف شرکت ها و تنها نیاز به rebalanced یک یا دو بار در سال است.

افت نرخ بهره

به طور سنتی, سهام و اوراق قرضه ایده آل دارایی. اما با افت شدید در نرخ بهره است که رخ داده است بیش از گذشته 7 یا 8 سال بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال جایگزین دارایی. اوراق قرضه در حال ارائه به عنوان ثابت می گرداند که آنها را برای استفاده و به طور مداوم در حال تغییر ریسک و نوسانات بازار سهام در حال گردش است کسانی که به دنبال بازده بالاتر نسبت به سرمایه گذاری های جایگزین. این پیشنهادها شامل صندوق های تامینی خصوصی حقوق صاحبان سهام (سهام برگزار شده در شرکت های خصوصی) و املاک و مستغلات. این تبدیل شدن به محبوب به عنوان آنها را نسبتا بازده بیشتر در زمان کوتاه تر. اما این گزینه نیز حمل بالاتر در دراز مدت خطرات.

در حالی که این همه گرایش به در نظر گرفتن زمانی که بررسی خود را سرمایه گذاری کلید به خوبی مدیریت دارایی هنوز نهفته در تنوع. هر گونه سرمایه گذاری بدون توجه به نوع همراه با برخی از درجه ای از خطر است. بهترین راه حل برای محدود کردن خطر این است که برای گسترش سرمایه گذاری خود را بیش از انواع مختلف و ارزیابی مجدد به عنوان مورد نیاز است. نمونه کارها متعادل و خوب مدیریت دارایی ها منجر به یک خوشحال گذار.

[ad_2]