روزی که مردم به جمهوری اسلامی «آری» گفتند

[ad_1]

دهم و یازدهم فروردین 1358 روزهایی است که 98درصد مردم به تعبیر امام راحل با شوق و شعف و عشق در پای صندوق‌های رای حاضر شدند و با «آری» گفتن به «جمهوری اسلامی» دست حکومت طاغوت را از سر مردم ایران کوتاه کردند.

[ad_2]

Source link