رمز ماندگاری نهضت عاشورا

[ad_1]


خراسان رضوی – حجت الاسلام فرازی نیا گفت: سرمایه گذاری امام حسین برای خدا، اهتمام امامان برای ترویج قیام حسینی و عزاداری مستمر شیعیان از رمزهای ماندگاری نهضت عاشورا است.

[ad_2]

Source link