رفتارهای مداخله‌جویانه آمریکا مخل امنیت و صلح منطقه است

[ad_1]

روحانی با تأکید بر اینکه رفتارهای مداخله جویانه آمریکا مخل امنیت، صلح و ثبات منطقه است، گفت: امیدواریم با تلاش کشورهایی چون چین، شاهد جهانی بدون تحریم باشیم.

[ad_2]

Source link