راه های ساده برای نوسازی و بازسازی درونی خود

[ad_1]

روز به روز روال از این زندگی می تواند به راحتی تخلیه هر دو جسمی و ذهنی. اگر شما مراقب باشید و زمان را به تمرکز بر روی خود و بازسازی و تجدید که شما هستند شما را به سرعت تبدیل شدن به یک پوسته که شما در نظر گرفته شده بود. بنابراین به جای اجازه دادن به زندگی دریافت بهترین شما چرا نمی توانید بهترین زندگی سعی کنید کمی از این ساده و در عین حال گام های موثر برای کمک به طراوت خود درونی خود را.

سعی کنید آرامش بدن و ذهن با گرفتن یک ماساژ آرامش بخش. این که آیا آن را از یک درمانگر ماساژ حرفه ای و یا آن را بیشتر صمیمی نوع ماساژ در خانه با یک دیگر قابل ساده ماساژ شگفتی برای قرار دادن بدن در سهولت. زمانی که بدن در سهولت ذهن را نیز داده می شود فرصتی برای استراحت. این مرحله به تنهایی واقعا می تواند کار شگفتی اگر شما تا به حال هرگز, یکی, یکی. اگر شما تا به حال یکی از شما قدرت درک آنها دارای بنابراین رفتن دیگری دریافت کنید.

یکی دیگر از ایده های بزرگ به عنوان سخت به عنوان آن ممکن است به نظر می رسد سعی کنید یک تکنولوژی سریع است. اگر چه فن آوری فوق العاده است برای تلاش برای زندگی راحت تر آن را اغلب به نظر می رسد برای اضافه کردن بیشتر استرس و نگرانی به زندگی ما. نگاهی به یک استراحت از آن نه در محل کار, البته, اما در زمان خود است. به T. V., کامپیوتر, همراه, یک استراحت و آن را اجازه می دهد ذهن خود را به یک کمی بیشتر در سهولت. شما شگفت زده خواهید شد آنچه شما می توانید انجام و یا چه خواهد شد نگه داشتن علاقه خود را اگر شما نمی افسار به فن آوری است.

من در زمان. خارج شدن از روال عادی خود را با در نظر گرفتن یک ساعت یا بیشتر و فقط دور شدن است. رفتن به جایی که شما به طور معمول نمی سرمایه گذاری و یا پیدا کردن برخی از پارک مجاور و یا نوعی از طبیعت و فقط رفتن و فکر می کنم. صدای خود را در طبیعت و گوش دادن و تماشا کنید. لذت بردن از چیزهایی که از زمین و اجازه دهید خود را از مشکلات دور می شم. اجازه دهید ذهن خود را سرگردان به زندگی روزمره خود را, اما به هر جای دیگری. چشمان خود را ببندید و دور رانش به جای دیگر اجازه تخیل خود را اجرا و خارج شدن از کنترل است.

را 5 دقیقه به یک استراحت از ثابت بر روی بروید. پیدا کردن یک صندلی یا جایی برای نشستن که از راه که در آن شما را نمی توان زحمت. گرفتن آب نبات های مورد علاقه خود را در نوار و یا نوشابه و فقط نفس است. تنفس عمیق و آه چند بار اجازه از احساس وحشت و نگرانی و اضطراب. این شما را به یک لحظه کوتاه به نفس خود را گرفتن و آماده برای مقابله با هر آنچه در پیش روست از شما.

را 15 دقیقه زمانی که شما به خانه را گرم و طولانی حمام یا دوش هر اولویت خود را. اجازه دهید آب گرم بریزید و پایین بر شما و راستگو ماهیچه های خود را. فکر نمی کنم در مورد همه چیز شما باید انجام دهید یا تمام چیزهایی که شما نمی توانید انجام می شود. فقط استراحت و خیس کردن در لحظه. خودتان را تمیز و شاداب شما شگفت زده خواهید شد چگونه موثر این است.

داستان کوتاه مدت, آیا بیش از آن را انجام دهد خودتان یک استراحت بدهید و یا شما می پوشند ، حتی اگر آن را فقط چند دقیقه اینجا و آنجا این خواهد شد در طول راه برای کمک به شما در حفظ و تجدید و انرژی.

[ad_2]