دور دنیا در قاب تصاویر؛ خرید ساندویچ با سلاح ضدتانک

[ad_1]


سه موضوع در جهان هر روز سرخط اصلی خبرهاست، کرونا، آتش سوزی ها و شورش های ضددولتی در کشورهای مختلف جهان.

[ad_2]

Source link