دست و پا زدن حاکمان عربستان برای جلوگیری از موفقیت انصارالله در فتح «مأرب»

[ad_1]

هم زمان با ادامه پیشروی‌های انصارالله در مأرب و آزادسازی کامل آن در زمانی نزدیک٬ عربستان درحال دست و پازدن و کمک طلبیدن از هر طرفی است تا مانع از سقوط کامل این شهر شود.

[ad_2]

Source link