خشم چینی ها از سفر هیات آمریکایی به تایوان

[ad_1]

هیات آمریکایی به ریاست وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا به تایوان سفر کرده است.

[ad_2]

Source link