حضور جمعی از هموطنان در مقابل سفارت لبنان در تهران برای تسلیت فاجعه انفجار در بیروت

[ad_1]

حضور جمعی از هموطنان در مقابل سفارت لبنان در تهران برای تسلیت فاجعه انفجار در بیروت

[ad_2]

Source link