جانباختگان کرونا در آمریکا به بیش از 9000 نفر رسید (+عکس)

[ad_1]

باوری كه تغییر كرد

موضوع این است وقتی راجع به ویروس صحبت می‌شود، راجع به اپیدمی صحبت می‌كنیم؛ یعنی راجع به مفهومی همزمان علمی و اجتماعی كه پیوست سیاسی در آن نمی‌گنجد.

[ad_2]

Source link