ترس گرفته کنترل نظم جهانی

[ad_1]

آن است که در حال حاضر بیشتر آشکار تر از همیشه است که اکثر مردم در بیشتر کاملا نادان و نوزادان وقتی که می آید به درک آنچه در زندگی است. در حالی که سرزنش بازیگران در سیاستمداران و دولت ها آن است که بشریت به ارمغان آورده است که جهان به این پایان است. اوباش شارژ مانند حیوانات هستند و در همه جا قتل و ضرب وشتم شمعی کشور اقتصاد است که اتصال اینترنت در یک پرتگاه است و ما در حال اجرا از اتاق به جای توده ها.

هشدار در مورد این زمان نوشته شده بود در نبوت است که مردم را نادیده گرفت و باید کمی به هیچ علاقه ای. آیا وقت آن نشده است ، نبوت مانند این:

“اینك اعتماد به دروغ گفتن کلمه ای است که نمی تواند سود. آيا سرقت و قتل و زنا و قسم دروغ و فرز بخور نزد بعل (عیسی مسیح) و پیاده روی بعد از خدایان دیگر که شما نمی دانید و می آیند و ایستادگی قبل از من… و می گویند ما در حال تحویل به انجام تمام این اعجوبههای ترسناکی?” ارمیا 7:8-10

ما نمی توانیم اعمال این کلمات به آنچه که امروز اتفاق می افتد ؟ چگونه حامیان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خیساندن تا دروغ و بهانه? این است که دقیقا به عنوان آنها در دیگر نهفته است مانند است که عیسی مسیح واقعی است یا که بهشت و جهنم وجود دارد, در میان صدها نفر از چیزهای دیگر.

عیسی مسیح اختراع توسط کنستانتین یک ژنرال رومی که به قتل میلیون ها یا در دست خود و یا از طریق کلیسای کاتولیک و آن را خاموش چشمه ای که او تاسیس در سال 325 میلادی. او بدتر از هیتلر است اما اعلام کرد یک سنت به دلیل اقدامات خود را.

“این خانه که به نام اسم من تبدیل به یک لانه دزدان در چشم شما؟” همانجا:11.

کلیسای کاتولیک ثروتمندترین سازمان بر روی زمین است. آن را نوشت و عهد جدید از طریق جروم. او به ارمغان آورد و فرمت برای استقرار از اسلام امپراتوری روم دین بابل. هر پدر و شاخه ای از آن کپی شده و کار خود را و هیچ کدام اعتراض به آن است.

هیچ چیز مهم به اکثریت به جز پول. کنستانتین تاسیس سیستم اقتصادی که در آن نظم جهانی اجرا شده است. او با استفاده از واتیکان که او ساخته شده است به عنوان یک مجلس برای کنترل امپراتوری خود را در صورت عدم وجود محلی مجریان قانون. اسقف او شد پلیس و او به آنها قدرت بیش از مرگ و زندگی است.

شکنجه, اسارت, قتل, حتی قتل عام شدند همه تحریم توسط همکارانش. اگر مردم نمی افتد به خط آنها به طرز وحشیانه ای برخورد کرده است. هیچ چیز تغییر کرده است و سیستم دستکاری قوانین برای پوشش اسطوره و دروغ است. وقتی کسی آن را نشان میدهد اشتباه آنها حذف شده است. بدون حق یا قدرت تغییر هر چیزی بیشتر افراد بر این باورند آنچه که می شنوند از ترس آنها ترس است.

[ad_2]