بسیج اساتید حوزه علمیه اهانت به ساحت مقدس پیامبر و قرآن را محکوم کرد

[ad_1]


صحنه‌گردانان صهیونیست در کنار برافروختن جنگ‌های گوناگون، سیاست تخریب و استهزاء مقدسات مسلمین را پیش‌گرفته و با پوشش عوام‌فریبانه آزادی بیان، عواطف میلیون‌ها مسلمان را جریحه‌دار می‌کنند.

[ad_2]

Source link