بازی ایرانی علیه فرهنگ اسلامی!

[ad_1]


وقتی در میان بازی‌های رایانه‌ای جست‌وجو می‌کنیم کمتر به بازی‌های سالم ایرانی بر می‌خوریم،‌ بازی‌هایی که بتوانند انتقال دهنده فرهنگ ناب اسلامی به جوانان باشند.

[ad_2]

Source link