اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۴ فروردین شبکه‌های چهار و آموزش

[ad_1]

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز یکشنبه ۲۴ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس کار و فناوری پایه ٩

از ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ۸

از ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس علوم تجربی پایه ٧

از ساعت ٩ تا ٩:٢٢ درس عربی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ درس زبان انگلیسی ١ پایه ١٠ تمامی رشته‌ها

از ساعت ١۵ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته تجربی و ریاضی

از ساعت ۱۵:٣٠ درس حسابان ۱ پایه ١١ریاضی فیزیک

از ساعت ۱۶ درس زیست شناسی۲ پایه ١١ رشته تجربی

از ساعت ۱۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته تجربی

از ساعت ١٧ درس فارسی۳ پایه ١٢ تمامی رشته‌ها

از ساعت ٢٢ تا ٢٢:٣٠ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲رشته ریاضی

از ساعت ٢٢:٣٠ تا ٢٣ درس نگارش ۳ پایه ١٢ تمامی رشته ها

شبکه چهار

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس ریاضی و آمار ۱ پایه دهم رشته ادبیات علوم و انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣۵ درس دین و زندگی ۲ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٩:٣۵ تا ۱۰ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ۱٠:٢۵ تا ١٠:۴۵ درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش‌ها – پایه۱۲ رشته تربیت بدنی – شاخه فنی‌و‌حرفه‌ای

از ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ درس طراحی و ساخت مبلمان اداری – پایه١١ رشته صنایع چوب -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت١١:١٠ تا١١:٣۵ درس کاربرد تولید محتوا -پایه۱۲_ رشته رایانه شاخه کاردانش

از ساعت١١:٣۵ تا١٢درس دامنه و فضای میزبانی وب – پایه١١- رشته تولید و توسعه پایگاه اینترنتی -شاخه کاردانش

[ad_2]

Source link