آیا گیاهان ناقل ویروس کرونا هستند؟

[ad_1]

بنابراین گیاهان مانند برخی حیوانات، ناقل ویروس کرونا نیستند، ولی مثل دیگر سطوح و وسایل بی‌جان منزل یا محل کار، با احتمال کم ممکن است بعد از آلودگی سطحی با ترشحات آلوده‌کننده فرد بیمار، از طریق تماسی سبب انتقال ویروس شوند.

اگر گل در اتاق قرنطینه بیمار بود آن را دور بیندازیم؟

از آنجا که گل و گیاهان را نمی‌توان مانند سطوح و وسایل بی‌جان به‌راحتی گندزدایی کرد، بهترین کار این است که در اتاق فرد بیماری که هنوز در دوره قرنطینه به سر می‌برد، اسباب و وسایل غیرضروری و تا حد امکان گل و گیاه وجود نداشته باشد.

با گندزدایی سطوح به طور مکرر و دور نگه‌داشتن گیاهان از محدوده بستری فرد مبتلا می‌توان از انتقال این ویروس به سایر افراد جلوگیری‌کرد.

آیا بوییدن گل و گیاه باعث انتقال ویروس کرونا می‌شود؟

جواب هم بله است هم خیر. ویروس کرونا یک ویروس تنفسی است که در درجه اول از طریق قطرات ایجادشده در هنگام سرفه یا عطسه فرد آلوده یا از طریق بزاق یا ترشحات از بینی پخش می‌شود. این ویروس یا در هوا ماندگار نیست یا نسبت به ماندگاری در روی سطوح، در هوا عمر کمی دارد. پس اعتقاد بر این است که هوا از عوامل اصلی انتقال آن نیست. تحقیقات نشان داده است اگر فرد مبتلا روی گل سرفه کرده باشد و فرد دیگری آن را به صورت خود نزدیک کند طوری که با صورت تماس پیدا کند ممکن است از این طریق ویروس منتقل شود اما صرف بوییدن منجر به انتقال نمی‌شود.

آیا درست است که حضور برخی گل‌ها در محیط خانه از ابتلا به ویروس کرونا جلوگیری می‌کند؟

این سوال کمی دوپهلو است اما در جواب به‌صراحت باید گفت جواب «خیر» است. کار موثری که ما در این زمینه می‌توانیم انجام دهیم استفاده از گل‌های آپارتمانی است که به عنوان تصفیه کننده‌ها می‌شناسیم‌شان. این گل‌ها می‌توانند به تهویه هوای خانه به صورت مستقیم و تاثیر در نشاط و شادبی به صورت غیرمستقیم کمک کنند. نه این‌که مانند آنتی‌ویروس عمل کنند.

گل نرگس می‌تواند کرونا را شکست دهد؟

این سوال و شاید شایعه در اوایل بروز کرونا بسیار در فضای مجازی دست به دست می‌شد. همان روزها محمود خداپرست، معاون توسعه دانشگاه شهید بهشتی و معاون سابق طب سنتی وزارت بهداشت در جواب آن گفت: استفاده از گل‌های خوشبو در اتاق می‌تواند ریه، مغز و کبد را تقویت کند. ولی این‌که گل نرگس یا گل‌های خوشبو می‌توانند از ابتلا به بیماری کروناویروس پیشگیری کنند، اصلا پایه علمی ندارد. احتمال دارد پشت بعضی از این توصیه‌ها منافع مالی نیز وجود داشته باشد.

روزنامه جام جم 

[ad_2]

Source link